Regulamin

Witamy na stronie wane.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania z serwisu wane.pl znajdującego się pod adresem wane.pl.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z wane.pl, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Wyłączenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i przestrzegającej warunków firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki dotyczą oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa pl. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, pisanych wielką literą i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne i dlatego odnoszą się do tej samej rzeczy.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Wchodząc na stronę wane.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności wane.pl.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam zbieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, wane.pl i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na wane.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskiwać do nich dostęp ze strony wane.pl na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie masz pozwolenia, aby:

 • Ponownie opublikuj materiał z wane.pl
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z wane.pl
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały z wane.pl
 • Redystrybuuj treści z wane.pl

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej zawarcia.

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. wane.pl nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii firmy wane.pl, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby je publikującej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wane.pl nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie.

wane.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy oraz usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo zamieszczać Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działań biznesowych lub zwyczajowych ani do przedstawiania działań komercyjnych lub nielegalnych.

Niniejszym udzielasz wane.pl niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, jak hiperłącza do wymienionych witryn stron trzecich; I
 • Firmy akredytowane w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, centrów charytatywnych i grup charytatywnych zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • publicznie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryna społecznościowa dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; I
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zaakceptujemy prośby o linki od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) link nie spowoduje, że spojrzymy nieprzychylnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak wane.pl; oraz (d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony internetowej strony łączącej.

Jeżeli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres wane.pl. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz utworzyć łącze do naszej witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć łącze. Proszę poczekać 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Korzystanie z naszej nazwy korporacyjnej; Lub
 • Korzystanie z połączonego jednolitego lokalizatora zasobów; Lub
 • Używając dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi link, ma to sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Bez umowy licencyjnej na znak towarowy zabronione jest wykorzystywanie logo lub innych elementów graficznych serwisu wane.pl do linkowania.

ramki

Nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają prezentację wizualną lub wygląd naszej witryny internetowej bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się zabezpieczyć i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne łącze (łącza) nie powinny pojawiać się na żadnej Stronie internetowej, które mogłyby być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Kontynuując łącze do naszej Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się tymi warunkami dotyczącymi łączy.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i powiadomić nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie składamy żadnych oświadczeń, że informacje na tej stronie są poprawne, ani nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna ani że materiały na stronie będą aktualizowane.

Rezerwacja

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej przez użytkownika. Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakichkolwiek naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; Lub
 • wykluczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań, których nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.